XO – för tunga fordon

Lastramperna är främst avsedda för tyngre fordon med gummihjul, larver eller speciellt för maskiner med stållarver.

Jämfört med lösa stålramper är XO-lastrampen ett ypperligt hjälpmedel som innebär betydligt lättare hantering.

Ramperna i XO serien är utrustade med klackar som ser till att hjul/larvband får bra fäste.

XO serien finns i olika bredderna 400, 455 och 605mm.

XO rampen kan också specialanpassas för att användas till transport trailers där man vill ”fylla” utrymmet mellan hjulhusen.

Artikel Längd Lastkapacitet Vikt Yttermått Höjd
(mm) (kg/par) (kg/ramp) (mm) (mm)
XOS 20/12 2000 17000 36 400 115
XOS 25/10 2500 13500 44 400 115
XOS 30/08 3000 11300 52 400 115
XOS 35/07 3500 10000 60 400 115
XOS 40/06 4000 8500 68 400 115
XOS 45/06 4500 6500 81 400 115
XOS 50/06 5000 5800 90 400 115
XOM 20/16 2000 20000 51 455 115
XOM 25/13 2500 16000 59 455 115
XOM 30/11 3000 13200 71 455 115
XOM 35/09 3500 11300 81 455 115
XOM 40/08 4000 10000 90 455 115
XOM 45/08 4500 8000 102 455 115
XOM 50/07 5000 6800 113 455 115
XOL 20/27 2000 26600*** 63 605 115
XOL 25/21 2500 21300*** 77 605 115
XOL 30/18 3000 17600*** 93 605 115
XOL 35/15 3500 15000*** 107 605 115
XOL 40/13 4000 13300*** 120 605 115
XOL 45/11 4500 10600*** 136 605 115
XOL 50/09 5000 9000*** 151 605 115

** Baseras på hjulbas min 2000mm och axeltryck fördelning 60/40%

*** Minst 80% av bredden på rampen är upptagen d.v.s. 485mm.

Picture1ramp med röransl.