XO – för tunga fordon

Lastramperna är främst avsedda för tyngre fordon med gummihjul, larver eller speciellt för maskiner med stållarver.

Jämfört med lösa stålramper är XO-lastrampen ett ypperligt hjälpmedel som innebär betydligt lättare hantering.

Ramperna i XO serien är utrustade med klackar som ser till att hjul/larvband får bra fäste.

XO serien finns i olika bredderna 400, 455 och 607mm.

XO rampen kan också specialanpassas för att användas till transport trailers där man vill ”fylla” utrymmet mellan hjulhusen.

Picture1ramp med röransl.